Menu

Kembali Ke Mesjid Turki

Untuk pertama kalinya setelah beberapa bulan, saya kembali solat jumat di mesjid Turki. Baru ingat kembali kalau disini solat sunnat sebelum dan sesudah solat jumat nya berbeda dengan mesjid lain. Jamaah disana solat sunnat 4 rakaat sebelum dan sesudah solat…